Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poly (L-Lactic Acid) Coated Microwave Synthesized Hybrid Antibacterial Particles

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUCHARCZYK, Pavel, Vladimír SEDLAŘÍK, Petr STLOUKAL, Pavel BAŽANT, Marek KOUTNÝ, Adriana GREGOROVÁ, Darij KREUH a Ivo KUŘITKA. Poly (L-Lactic Acid) Coated Microwave Synthesized Hybrid Antibacterial Particles. In: NANOCON 2011 [online]. Brno: TANGER Ltd., 2011, s. 640-646.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články