Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hyperelasticita Polyuretanového elastomeru

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JAVOŘÍK, Jakub a Miroslav MAŇAS. Hyperelasticita Polyuretanového elastomeru. Plasty a kaučuk. 2011, vol. 48, iss. 9-10, s. 260-263. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články