TBU Publications
Repository of TBU Publications

Energetické bilance míchání gumárenské směsi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Energetické bilance míchání gumárenské směsi cs
dc.title Energy balance of rubber blend mixing en
dc.contributor.author Pospíšil, Richard
dc.contributor.author Wilczynski, Ondřej
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 46
utb.relation.issue 5-6
dc.citation.spage 132
dc.citation.epage 133
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract V současné době je kladen velký důraz na úsporu energií a zavádění energeticky úsporných opatření ve všech oblastech lidské činnosti. Tato práce se zaměřila na výzkum úspory energie při přípravě směsi pro gumárenský průmysl. V gumárenské výrobě patří příprava směsi mezi nejnáročnější energetické operace. Cílem práce bylo zjistit optimální rychlost otáčení hnětadel při homogenizaci u vícestupňového míchání, následně vyhodnotit optimální vstupní teplotu směsi do procesu míchání pro energeticky nejméně náročné zpracování. cs
dc.description.abstract The article deals with the deformation of the rubber boot. To keep the boot working correctly, it is necessary to avoid a buckling of the boot during its pressing. This can be reached by the appropriate shape of the boot; most important is the profi le of the bends of boot. Some models of the boot with different bend profi les were analysed by the FEM system. These models were able to simulate the deformation of the boot including the buckling. The results showed that the reduction of profi le thickness in the bends of the boot is essential for the buckling. These data were used for the design of the final shape of the boot. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002872
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:43867314!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43867572
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:07Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:07Z
utb.contributor.internalauthor Pospíšil, Richard
utb.contributor.internalauthor Wilczynski, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
Find Full text

Files in this item

Show simple item record