TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směsi IV. Mechanické vlastnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polymerní směsi IV. Mechanické vlastnosti cs
dc.title Polymer blends IV. Mechanical properties en
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Horák, Zdeněk
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.contributor.author Hlavatá, Drahomíra
dc.contributor.author Kolařík, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.subject blends en
dc.subject toughness en
dc.subject viscoelasticity en
dc.description.abstract Příprava heterogenních polymerních směsí patří mezi účinné způsoby zlepšování vlastností běžných polymerů a přípravy nových cenově výhodných materiálů pro specifické aplikace. Je uveden stručný přehled schémat pro předpověď vybraných mechanických vlastností, tj. modulu pružnosti, soufázového a ztrátového modulu, časově závislé poddajnosti, meze kluzu a tahové pevnosti. cs
dc.description.abstract Preparation of heterogeneous polymer blends still ranks among the effective ways of upgrading existing polymers and preparing new cost-effective materials tailored for specific purposes. The existing formats for the prediction of selected mechanical properties, such as tensile modulus, storage and loss moduli, time-dependent compliance, yield and tensile strength, are briefly revised. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002866
utb.identifier.obdid 43867548
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:06Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:06Z
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Horák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record