Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polymerní směsi III. Jejich struktura a metody stanovení

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SIKORA, Antonín, Zdeněk HORÁK, Ivan FORTELNÝ, Drahomíra HLAVATÁ a Jan KOLAŘÍK. Polymerní směsi III. Jejich struktura a metody stanovení. Plasty a kaučuk. 2006, vol. 43, iss. 5-6, s. 21-26. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články