TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava a vlastnosti hydrofilních polymerních kompozitů silikonová pryž – hydrogel – světlá plniva

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava a vlastnosti hydrofilních polymerních kompozitů silikonová pryž – hydrogel – světlá plniva cs
dc.contributor.author Hron, Petr
dc.contributor.author Maroušek, Vladimír
dc.contributor.author Kovářová, Lucie
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 11-12
dc.citation.spage 11
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Kompozity silikonová pryž – hydrogel jsou dvoufázové polymerní systémy, obsahující sesíťovanou polysiloxapolysiloxanovou matrici v níž je rozdispergován ve formě jemného prášku syntetický hydrogel. Tyto kompozity se vyznačují schopností botnat ve vodě a polárních rozpouštědlech a za určitých podmínek jsou propustné pro vodorozpustné nízkomolekulární látky. Připravili jsme a vyhodnotili vlastnosti kompozitních materiálů, k jejichž přípravě byly použity hydrogely na bázi methakrylamidu, N,N-dimethylakrylamidu, N-[ tris(hydroxymethyl)-methyl] methakrylamidu a N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu. Akceptovatelné mechanické vlastnosti v nezbotnalém stavu vykazovaly pouze kompozity obsahující hydrogel polyakrylamidový. Pro zlepšení mechanických vlastností ve vodou zbotnalém stavu byla použita další složka kompozitu - světlá plniva. Rovněž byl zjišťován vliv těchto plniv na propustnost kompozitů pro vodný roztok NaCl cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002860
utb.identifier.obdid 14053666
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:04Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:04Z
utb.contributor.internalauthor Kovářová, Lucie
Find Full text

Files in this item

Show simple item record