Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Využití přírodního montmorillonitu jako nanoplniva v gumárenských směsích na bázi „polybutadien-organojíl“

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
WILCZYNSKI, Ondřej, Martin MUŠINSKÝ a Josef ŠPAČEK. Využití přírodního montmorillonitu jako nanoplniva v gumárenských směsích na bázi „polybutadien-organojíl“. Plasty a kaučuk. 2004, vol. 41, iss. 9-10, s. 6-7. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články