Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nanokompozity typu PVC / jíl - zpracování v tavenině: Vliv podmínek přípravy na morfologii nanokompozitů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOVÁŘOVÁ, Lucie, Alena KALENDOVÁ, Jiří MALÁČ a Josef ŠIMONÍK. Nanokompozity typu PVC / jíl - zpracování v tavenině: Vliv podmínek přípravy na morfologii nanokompozitů. Plasty a kaučuk. 2004, vol. 41, iss. 3-4, s. 6-9. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články