Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Compositions of polyphenols in wild chive, meadow salsify, garden sorrel and ag yoncha and their anti-proliferative effect

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MORAVČÍKOVÁ, Dagmar, Zdenka KUCEKOVÁ, Jiří MLČEK, Otakar ROP a Petr HUMPOLÍČEK. Compositions of polyphenols in wild chive, meadow salsify, garden sorrel and ag yoncha and their anti-proliferative effect. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 3, s. 125-132. [cit. 2019-03-22]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2012060030125.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International