Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZELINKA, Ivan. Discrete Set Handling. In: Differential Evolution: A Handbook For Global Permutation Based Combinatorial Optimization [online]. Springer, 2009, s. 163-205. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1860-949X. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/x23p762270m6n782/fulltext.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články