Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Planar Inductor Optimised By Evolutionary Algorithm

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
POSPÍŠILÍK, Martin, Lukáš KOUŘIL a Milan ADÁMEK. Planar Inductor Optimised By Evolutionary Algorithm. In: MENDEL 2011 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 38-43. ISSN 1803-3814.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články