Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effective Strategic Action: From Formulation to Implementation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BLAHOVÁ, Michaela a Adriana KNÁPKOVÁ. Effective Strategic Action: From Formulation to Implementation. In: Economics, Business and Management [online]. Manila: International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT), 2011, s. 61-65. [cit. 2019-08-20]. ISSN 2010-4626. Dostupné z: http://www.ipedr.com/vol2/13-P00027.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články