Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Domain-Specific Context of Students' Self-Regulated Learning in the Preparation of Helping Professions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HRBÁČKOVÁ, Karla a Jakub HLADÍK. Domain-Specific Context of Students' Self-Regulated Learning in the Preparation of Helping Professions. In: 2nd International Conference on Education and Educational Psychology 2011 [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2011, s. 330-340. [cit. 2020-12-06]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281102708X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported