Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of supermolecular particles in chitosan solutions on the correlation of intrinsic viscosity and degree of polymerization

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALABALOVÁ, Věra, Lubomír ŠIMEK a Pavel MOKREJŠ. Effect of supermolecular particles in chitosan solutions on the correlation of intrinsic viscosity and degree of polymerization. Rasayan Journal of Chemistry [online]. 2011, vol. 4, iss. 4, s. 701-712. [cit. 2019-03-23]. ISSN 0974-1496. Dostupné z: http://rasayanjournal.com/928-Volume-4-Number-4-701-946-Oct.-Dec.2011/View-category.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články