Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vykazování podle „IFRS for SMEs“ ve společnosti XY, a.s. – případová studie

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠTEKER, Karel a Kateřina STRUHAŘOVÁ. Vykazování podle „IFRS for SMEs“ ve společnosti XY, a.s. – případová studie. Journal of Competitiveness [online]. 2011, vol. 3, iss. 1, s. 102-115. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=50&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International