Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Application of near infrared spectroscopy to estimate selected free amino acids and soluble nitrogen during cheese ripening

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Otakar ROP, Vlastimil DOHNAL a Květoslava ŠUSTOVÁ. Application of near infrared spectroscopy to estimate selected free amino acids and soluble nitrogen during cheese ripening. Acta Veterinaria Brno [online]. 2011, vol. 80, iss. 3, s. 293-297. [cit. 2019-03-26]. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://actavet.vfu.cz/pdf/201180030293.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported