Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Phenolic compounds from allium schoenoprasum, tragopogon pratensis and rumex acetosa and their antiproliferative effects

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUCEKOVÁ, Zdenka, Jiří MLČEK, Petr HUMPOLÍČEK, Otakar ROP, Pavel VALÁŠEK a Petr SÁHA. Phenolic compounds from allium schoenoprasum, tragopogon pratensis and rumex acetosa and their antiproliferative effects. Molecules [online]. 2011, vol. 16, iss. 11, s. 9207-9217. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/16/11/9207/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported