TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob výroby bionafty z tuků a olejů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob výroby bionafty z tuků a olejů cs
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Klein, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Jelínek, Miloš
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1049657&lan=cs
dc.description.abstract Způsob spočívá v alkoholýze tuků v alkalickém prostředí a následném oddělení fáze vzniklé bionafty od glycerinové fáze. K vytvoření alkalického prostředí a ke katalýze alkoholýzy se použije organická baze nebo směs organických bazí. Pokud vstupní surovina nemá vyhovující kvalitu (např. odpadní živočišné tuky) podrobí se, před vlastní alkoholýzou v prostředí organické baze, rafinaci spočívající v zonálním tavení, které je řízeno programovým ohřevem. Organickou bazí, resp. bazemi, je s výhodou amin s teplotou varu při normálním tlaku do 200 °C, resp. směs takových aminů. Konkrétně se jedná zejména o amin vybraný ze skupiny zahrnující izopropylamin, diizopropylamin, trietylamin, n-butylamin a cyklohexylamin. cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002581
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868219!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868313
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:57Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:57Z
utb.identifier.upv1 2008-18
utb.identifier.upv2 303070
utb.identifier.mpt C 10 L 1/18, C 11 C 3/00
utb.date.registered 2008-01-14
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2008/PPVCZ2008_0018A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc C10L 1/18
utb.identifier.ipc C11C 3/00
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Klein, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Jelínek, Miloš
Find Full text

Files in this item

Show simple item record