Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Způsob výroby bionafty z tuků a olejů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KOLOMAZNÍK, Karel, Karel KLEIN, Vladimír VAŠEK, Dagmar JANÁČOVÁ a Miloš JELÍNEK. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů. IPC: C10L 1/18. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-18 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1049657&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články