Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Multifunkční plošný celek s využitím obnovitelných zdrojů energie

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Roman JURÁSEK. Multifunkční plošný celek s využitím obnovitelných zdrojů energie. IPC: F24J 3/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20535 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1090244&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články