Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SLOBODIAN, Petr, Robert OLEJNÍK, Petr ŘÍHA, Dušan KIMMER a David PETRÁŠ. Tlakový senzor. IPC: G01L 1/18. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-22906 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1546862&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články