Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hille-Wintner type comparison criteria for half-linear second order differential equations

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOŠLÝ, Ondřej a Zuzana PÁTÍKOVÁ. Hille-Wintner type comparison criteria for half-linear second order differential equations. Archivum Mathematicum [online]. 2006, vol. 42, iss. 2, s. 185-194. [cit. 2020-11-30]. ISSN 0044-8753. Dostupné z: http://www.emis.de/journals/AM/06-2/am1370.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported