Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of Five Different Stages of Ripening on Chemical Compounds in Medlar (Mespilus germanica L.)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Jiří SOCHOR, Tünde JURÍKOVÁ, Ondřej ZÍTKA, Helena ŠKUTKOVÁ, Jiří MLČEK, Petr SALAŠ, Boris KRŠKA, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, Daniela KRAMÁŘOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a René KIZEK. Effect of Five Different Stages of Ripening on Chemical Compounds in Medlar (Mespilus germanica L.). Molecules [online]. 2011, vol. 16, iss. 1, s. 74-91. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/16/1/74/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported