Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Digestibility of phosphorus in laying hens fed a wheat-maize-soyabean diet and the excreta phosphorus fractions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAROUNEK, Milan, Miloš SKŘIVAN, Gabriela DLOUHÁ a Pavel BŘEZINA. Digestibility of phosphorus in laying hens fed a wheat-maize-soyabean diet and the excreta phosphorus fractions. Journal of Animal and Feed Sciences [online]. 2008, vol. 17, iss. 4, s. 579-587. [cit. 2017-09-26]. ISSN 1230-1388. Dostupné z: http://www.ifzz.pl/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_download&fid=136&format=html&Itemid=0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články