Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poly(vinyl chloride)/clay nanocomposites: X-ray diffraction, thermal and rheological behaviour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEPRNÍČEK, Tomáš, Jannic DUCHET, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jiří MALÁČ, Jean-François GÉRARD a Josef ŠIMONÍK. Poly(vinyl chloride)/clay nanocomposites: X-ray diffraction, thermal and rheological behaviour. Polymer Degradation and Stability [online]. 2006, vol. 91, iss. 8, s. 1855-1860. [cit. 2019-01-18]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391005004957.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články