Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A study of the interaction between chitosan and poly(ethylene glycol) by viscosity method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALABALOVÁ, Věra a Lubomír ŠIMEK. A study of the interaction between chitosan and poly(ethylene glycol) by viscosity method. International Journal of Polymer Analysis and Characterization [online]. 2006, vol. 11, iss. 3, s. 185-195. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1023-666X. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10236660600658336.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články