Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A study of blends of amphiphilic polymers in solution

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALABALOVÁ, Věra a Lubomír ŠIMEK. A study of blends of amphiphilic polymers in solution. International Journal of Polymer Analysis and Characterization [online]. 2005, vol. 10, iss. 3-4, s. 195-204. [cit. 2019-03-21]. ISSN 1023-666X. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10236660500397886.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články