Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Estimation of conformational characteristics of bisphenol-A based poly(hydroxyethers)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KAŠTÁNEK, Alois, Štěpán PODZIMEK, Jiří DOSTÁL, Lubomír ŠIMEK a Miloslav BOHDANECKÝ. Estimation of conformational characteristics of bisphenol-A based poly(hydroxyethers). Polymer [online]. 2000, vol. 41, iss. 8, s. 2865-2870. [cit. 2017-07-22]. ISSN 0032-3861. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386199004747.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Trappe, V: "Anhydride-cured epoxies via chain reaction. 1. The phenyl glycidyl ether/phthalic acid anhydride system" Macromolecules 24.17 (1991-08) 4738-4744.
 2. Mikulaskova, Barbora: "Lignite: Structure, properties and applications" Chemické listy 91.3 (1997) 160-168.
 3. Narula, Priti: "Studies on the curing kinetics and thermal stability of diglycidyl ether of bisphenol-A using mixture of novel, environment friendly sulphur containing amino acids and 4,4??diaminodiphenylsulfone" Journal of applied polymer science 113.1 (2009) 216-225.
 4. Yang, Qing: "The curing and thermal transition behavior of epoxy resin: a molecular simulation and experimental study" RSC Advances 3.20 (2013) 7452-7459.
 5. Narula, A: "Curing and thermal behaviour of epoxy resin in the presence of a mixture of imide-amines" Journal of thermal analysis and calorimetry 94.3 (2008) 805-815.
 6. Meyer, Meyer: "The effect of stoichiometry and thermal history during cure on structure and properties of epoxy networks" Polymer 36.7 (1995) 1407-1414.
 7. Svejcarova, Daniela: "Tools for diagnostics of inductively coupled plasma spectrometers" Chemické listy 103.9 (2009) 733-739.
 8. Sirk, Timothy W: "Bi-modal polymer networks: Composition-dependent trends in thermal, volumetric and structural properties from molecular dynamics simulation" Polymer 58. (2015-02) 199-208.
 9. Pistor, Vinicios: "Dynamic mechanical characterization of epoxy/epoxycyclohexyl-POSS nanocomposites" Materials science & engineering. A, Structural materials: properties, microstructure and processing 532. (2012) 339-345.
 10. Chiu, Yie-Chan: "Effect of aromatic and aliphatic amines as curing agents in sulfone epoxy monomer curing process.(Report)" Polymer bulletin 70.4 (2013-04-01) 1367.