Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of hyper-prolific population generation on the reproduction of sows in multiplication herds

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr a Zdeněk TVRDOŇ. Impact of hyper-prolific population generation on the reproduction of sows in multiplication herds. Archiv für Tierzucht [online]. 2010, vol. 53, iss. 2, s. 176-183. [cit. 2019-11-18]. ISSN 0003-9438. Dostupné z: http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2010/at10p176.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported