Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

M-learning - paradigma nových forem ve vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROSMAN, Pavel. M-learning - paradigma nových forem ve vzdělávání. E+M Ekonomie a Management [online]. 2008, vol. 11, iss. 1, s. 119-125. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/106-m-learning-a-paradigm-of-new-forms-in-education/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International