Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Klastry jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti firem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PAVELKOVÁ, Drahomíra a Eva JIRČÍKOVÁ. Klastry jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti firem. E+M Ekonomie a Management [online]. 2008, vol. 11, iss. 3, s. 62-72. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/615-klastry-jako-nastroj-zvyseni-konkurenceschopnosti-firem/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International