Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The determination of microscopic fungi from chestnut (Castanea sativa Mill.) fruits, leaves, crust and pollen

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KAČÁNIOVÁ, Miroslava, Janka SUDZINOVÁ, Miriam KÁDASI-HORÁKOVÁ, Magdalena VALŠÍKOVÁ a Stanislav KRÁČMAR. The determination of microscopic fungi from chestnut (Castanea sativa Mill.) fruits, leaves, crust and pollen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2010, vol. 58, iss. 4, s. 73-79. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058040073.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International