Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical Simulation of Drift of Solid Particles in Liquid Phase

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BOJKO, Marian, Lumír HRUŽÍK a Martin VAŠINA. Mathematical Simulation of Drift of Solid Particles in Liquid Phase. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2010, vol. 56, iss. 2, s. 15-19. ISSN 1210-0471.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články