Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Isolation of amaranth proteins by liquefaction with enzymes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Dagmar JANÁČOVÁ, Karel KOLOMAZNÍK, Vladimír VAŠEK a Petr SVOBODA. Isolation of amaranth proteins by liquefaction with enzymes. Oriental Journal of Chemistry. 2010, vol. 26, iss. 3, s. 781-788. ISSN 0970-020X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported