TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kdoule jako vhodný zdroj vlákniny a nutričních složek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kdoule jako vhodný zdroj vlákniny a nutričních složek cs
dc.title Quinces like a good source of fibers and nutrition factors en
dc.contributor.author Sengee, Zultsetseg
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Výživa a potraviny
dc.identifier.issn 1211-846X OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 124
dc.citation.epage 126
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Výživaservis s.r.o. cs
dc.relation.uri http://www.agronavigator.cz/default.asp?typ=1&val=104592
dc.subject quince en
dc.subject HPLC en
dc.subject digestibility en
dc.subject fiber en
dc.description.abstract Kdouloň (Cydonia oblonga Mill.) a její plody jsou dnes u nás méně rozšířeným ovocným druhem. Práce poukazuje na vysokou nutriční hodnotu tohoto ovoce, která je známá v západní Evropě. Výzkum byl proveden u genotypů, které jsou potencionálně vhodné pro pěstování v ČR. Konkrétně bylo stanovováno množství pektinu, vlákniny, organických kyselin, minerálních látek a vitaminu C. Měřena byla taktéž jejich stravitelnost. Z výsledků vyplývá vhodnost využití kdoulí ve výživě, podobně jako je tomu v mnoha zemích EU. cs
dc.description.abstract Quince (Cydonia oblonga Mill.) and its fruits were tested due to their nutrition benefit. In this study these methods were follows: dry matter, total organic acid content, minerals, crude protein and fiber, vitamin C by HPLC, digestibility and pectin content. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001153
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509390!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864273
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sengee, Zultsetseg
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record