Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vitamin B2 (riboflavin) content in cereal products

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠKROVÁNKOVÁ, Soňa a Pavlína SIKOROVÁ. Vitamin B2 (riboflavin) content in cereal products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2010, vol. 58, iss. 5, s. 377-382. [cit. 2018-11-14]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058050377.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International