TBU Publications
Repository of TBU Publications

Improvement of Mechanical and Termomechanical Properties of Polyethylene by Irradiation Crosslinking

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Improvement of Mechanical and Termomechanical Properties of Polyethylene by Irradiation Crosslinking en
dc.contributor.author Holík, Zdeněk
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Daněk, Michal
dc.contributor.author Macourek, Jiří
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue Symposia
dc.citation.spage 60
dc.citation.epage 63
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická, pobočka Pardubice cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s058-s081.pdf
dc.subject radiační síťování cs
dc.subject Mechanické vlastnosti cs
dc.subject Polymer en
dc.subject Irradiation en
dc.subject Crosslinking en
dc.subject Mechanical properties en
dc.description.abstract Hlavní cíl práce je studie mechanických a termomechanických vlastností polyetylenu. Tyto vlastnosti byly zkoumány v závislosti na dávce ionizujícího elektronového (beta) záření. Neozářené tělíska, a tělíska ozářené dávkou 15, 30, 45, 66, 99, 132, 165 a 198 kGy byly porovnány. Radiační síťování polyolefínů má za následek zvýšení mechanické pevnosti, tepelné odolnosti, průrazného napětí, a lepší izolační vlastnosti, zejména při vyšších teplotách. cs
dc.description.abstract The main objective of the study is investigation of mechanical and termomechanical properties of polyethylene. These properties were examined in dependence on the dosage of the ionizing beta radiation. Non-irradiated samples and those irradiated by dosage 15, 30, 45, 66, 99, 132 and 198 kGy were compared. Radiation cross-linking of polyolefin?s results in increased mechanical strength, heat resistance, and breakdown voltage, and improved insulation properties, particularly at high temperatures. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001081
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508818!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861393
utb.identifier.scopus 2-s2.0-64249083350
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Holík, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record