TBU Publications
Repository of TBU Publications

Wear of Multipurpose Tire Treads

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Wear of Multipurpose Tire Treads en
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Žaludek, Milan
dc.contributor.author Šanda, Štěpán
dc.contributor.author Javořík, Jakub
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 13
dc.citation.spage 72
dc.citation.epage 76
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická, pobočka Pardubice cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s058-s081.pdf
dc.subject pryž cs
dc.subject běhounová směs cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject opotřebení cs
dc.subject rubber compound en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject wear en
dc.description.abstract Popis nové metody opotřebení pryžových dílů, zvláště běhounů pneumatik je doménou tohoto článku. cs
dc.description.abstract The description of new method of testing of wear of rubber parts especially wear of tire treads, is the main aim of this article. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001036
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508201!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861442
utb.identifier.scopus 2-s2.0-64249118527
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Žaludek, Milan
utb.contributor.internalauthor Šanda, Štěpán
utb.contributor.internalauthor Javořík, Jakub
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record