TBU Publications
Repository of TBU Publications

(1-Adamantyl)(4-aminophenyl)methanol

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title (1-Adamantyl)(4-aminophenyl)methanol en
dc.contributor.author Rouchal, Michal
dc.contributor.author Nečas, Marek
dc.contributor.author Vícha, Robert
dc.relation.ispartof Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
dc.identifier.issn 1600-5368 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 1018
dc.citation.epage 1018
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-Blackwell Munksgaard en
dc.identifier.doi 10.1107/S1600536809012987
dc.relation.uri http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S1600536809012987
dc.subject α-adamantyl cs
dc.subject anilin cs
dc.subject RTG rozptyl cs
dc.subject monokrystal cs
dc.subject aniline en
dc.subject x-ray difraction en
dc.subject single crystal en
dc.subject α-adamantyl en
dc.description.abstract V racemickém krystalu titulní látky jsou enantiomery dvou krystalograficky nezávislých molekul spojeny v dimery pomocí O?H???N vazeb a ??? interakce se vzdáleností centroidů 3,7610(2)?. Obě molekuly zaujímají mírně odlišné konformace a obě obsahují adamantanový skelet tvořený třemi kondenzovanými cyklohexanovými kruhy v klasické židličkové konformaci s valenčními úhly v rozmezí 107.2 (4)?111.4 (4)°. Benzenové kruhy molekul spojených v dimery jsou téměř koplanární s dihedrálním úhlem 1,29(13)°. Krystalová struktura je stabilizována dalšími vodíkovými vazbami typu N?H???O. cs
dc.description.abstract In the racemic crystal of the title compound, C17H23NO, enantiomers of the two crystallographically independent molecules are linked into face-to-face RSdimers via intermolecular O?H???N hydrogen bonds and ????interactions with centroid-centroid distances of 3.7610 (2) ?. The molecules adopt slightly different conformations and contain an adamantane cage consisting of three fused cyclohexane rings in almost ideal chair conformations, with C?C?C angles varying within the range 107.2 (4)?111.4 (4)°. In the hydrogen-bonded pair, the benzene rings are almost coplanar, the dihedral angle between them being 1.29 (13)°. The molecular packing in the crystal is stabilized by additional intermolecular N?H???O hydrogen bonds. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001026
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508178
utb.identifier.obdid 43861170
utb.identifier.scopus 2-s2.0-66749169395
utb.identifier.wok 000265702000168
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Rouchal, Michal
utb.contributor.internalauthor Vícha, Robert
Find Full text

Files in this item

Show simple item record