TBU Publications
Repository of TBU Publications

Influence of Surface Roughness on Fluidity of Thermoplastics Materials

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Influence of Surface Roughness on Fluidity of Thermoplastics Materials en
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Šanda, Štěpán
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 91
dc.citation.epage 95
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická, pobočka Pardubice cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s082-s099.pdf
dc.subject termoplast cs
dc.subject kvalita povrchu cs
dc.subject tokové vlastnosti cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject thermoplastic material en
dc.subject fluidity en
dc.subject injection mold en
dc.subject surface quality en
dc.description.abstract Při výrobě nástroje pro vstřikování polymerů je kladen velký důraz na kvalitu obrobeného povrchu, především tvarových částí. Příspěvek se zabývá vlivem kvality povrchu na tokové chování polymerní taveniny uvnitř vstřikovací formy. cs
dc.description.abstract The tools used for their production ? the injection molds ? are very complicated machines that are made using several technologies. This work gives the results of studying the influence of the quality of flow pathway surface and influences of other technological parameters on the polymer melt flow. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001023
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508173!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861162
utb.identifier.scopus 2-s2.0-64249129310
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Šanda, Štěpán
Find Full text

Files in this item

Show simple item record