TBU Publications
Repository of TBU Publications

4-(1-adamantylmethyl)-N-(2-chlor-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)anilin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title 4-(1-adamantylmethyl)-N-(2-chlor-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)anilin en
dc.contributor.author Rouchal, Michal
dc.contributor.author Nečas, Marek
dc.contributor.author Vícha, Robert
dc.relation.ispartof Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
dc.identifier.issn 1600-5368 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 1676
dc.citation.epage 1676
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-Blackwell Munksgaard en
dc.identifier.doi 10.1107/S1600536809023629
dc.relation.uri http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S1600536809023629
dc.subject α-adamantyl cs
dc.subject purin cs
dc.subject RTG rozptyl cs
dc.subject monokrystal cs
dc.subject purine en
dc.subject x-ray difraction en
dc.subject single crystal en
dc.subject α-adamantyl en
dc.description.abstract Asymetrická jednotka titulní látky obsahuje dvě molekuly s mírně odlišnými strukturními parametry. Dihedrální úhly mezi purinovým a benzenovým cyklem jsou 39.54 (5)° případně 23.69 (5)°. Adamantanový skelet se sestává ze tří kondenzovaných cyklohexanových kruhů v téměř ideální židličkové konformaci s valenčními úhly v rozmezí 108 (2)?111 (2)°. Molekuly v krystalu jsou spojeny do párů prostřednictvím N?H???N vodíkových vazeb. cs
dc.description.abstract The asymmetric unit of the title compound, C25H30ClN5, consists of two molecules with slightly different geometrical parameters. The dihedral angles between the purine and benzene rings are 39.54 (5) and 23.69 (5)° in the two molecules. The adamantane cages consist of three fused cyclohexane rings in classical chair conformations, with C?C?C angles in the range 108 (2)?111 (2)°. In the crystal, molecules are linked into dimers via two N?H???N hydrogen bonds. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001020
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508170
utb.identifier.obdid 43861155
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67650841616
utb.identifier.wok 000267385300293
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Rouchal, Michal
utb.contributor.internalauthor Vícha, Robert
Find Full text

Files in this item

Show simple item record