Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of cooking on in vitro digestibility of selected legumes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
AMARAKOON, Ranjani, Stanislav KRÁČMAR, Ignác HOZA a Pavel BUDINSKÝ. The effect of cooking on in vitro digestibility of selected legumes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2009, vol. 57, iss. 5, s. 13-18. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2009057050013.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International