TBU Publications
Repository of TBU Publications

Xanthan and gellan degradation by bacteria of activated sludge

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Xanthan and gellan degradation by bacteria of activated sludge en
dc.contributor.author Muchová, Markéta
dc.contributor.author Růžička, Jan
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Doležalová, Magda
dc.contributor.author Houser, Josef
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Buňková, Leona
dc.relation.ispartof Water Science and Technology
dc.identifier.issn 0273-1223 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 60
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 965
dc.citation.epage 973
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher IWA Publishing en
dc.identifier.doi 10.2166/wst.2009.443
dc.relation.uri http://www.iwaponline.com/wst/06004/wst060040965.htm
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject degradace cs
dc.subject gellan cs
dc.subject xanthan aktivovaný kal cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject degradace cs
dc.subject gellan cs
dc.subject xanthan cs
dc.subject activated sludge en
dc.subject bacteria en
dc.subject degradation en
dc.subject gellan en
dc.subject xanthan activated sludge en
dc.subject bacteria en
dc.subject degradation en
dc.subject gellan en
dc.subject xanthan activated sludge en
dc.subject bacteria en
dc.subject degradation en
dc.subject gellan en
dc.subject xanthan en
dc.description.abstract Vzhledem ke zvyšujícímu se množství xanthanu a gellanu používanému v potravinářství, kosmetice a farmaceutickém průmyslu byla provedena studie degradačních bakterií přítomných v aktivovaném kalu. Aktivovaný kal byl schopen rozložit oba polysacharidy během 7 dnů, přičemž počty degradačních bakterií byly odhednuty na 10(5) buněk v gramu sušiny kalu. Isolace degradérů ukázala klíčovou roli rodu Paenibacillus při degradaci xanthanu a rodu Verrucomicrobium při degradaci gellanu. Další pokusy ukázaly, že oba mikroorganismy byly schopny degradace i jiných typů polysacharidů. cs
dc.description.abstract Owing to increasing amounts of xanthan and gellan in food, cosmetics and pharmaceuticals, as well as in some technical spheres, studies were carried out on the xanthan and gellan degrading bacteria present in activated sludge. The activated sludge used in the study was able to degrade both carbohydrates over 7 days, with levels of xanthan and gellan utilizing microbes estimated at 10(5) cells/g of dry sludge weight. Isolating key degrading bacteria revealed the important role of genus Paenibacillus in xanthan degradation and prosthecate bacterium Verrucomicrobium sp. GD, which was capable of gellan utilization. Further tests performed with both strains showed they were able to degrade other types of carbohydrate polymers, and that Verrucomicrobium sp. GD did not possess extracellular free gellan depolymerase. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000981
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508049!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859408
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70349941434
utb.identifier.wok 000269550700015
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Muchová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Růžička, Jan
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Doležalová, Magda
utb.contributor.internalauthor Houser, Josef
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
utb.contributor.internalauthor Buňková, Leona
Find Full text

Files in this item

Show simple item record