Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Decelerating weight loss of harvested strawberries by applying edible coatings based on starch-protein hydrolysate of amaranth flour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Jiří KREJČÍ, Josef HRNČIŘÍK a Dagmar JANÁČOVÁ. Decelerating weight loss of harvested strawberries by applying edible coatings based on starch-protein hydrolysate of amaranth flour. Oriental Journal of Chemistry [online]. 2009, vol. 25, iss. 4, s. 833-839. [cit. 2019-03-26]. ISSN 0970-020X. Dostupné z: http://www.orientjchem.org/archiveabs.php?vol=025&issue=04&pg=0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported