Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv kvality povrchu rozvodných kanálů na zatékavost elastomerní taveniny

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STANĚK, Michal, Miroslav MAŇAS a David MAŇAS. Vliv kvality povrchu rozvodných kanálů na zatékavost elastomerní taveniny. Strojírenská technologie. 2008, vol. 13, iss. 2, s. 8-13. ISSN 1211-4162.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články