Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimalizace vstupních parametrů a ekonomické aspekty laserového popisování knižních vazeb

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SÝKOROVÁ, Libuše a Imrich LUKOVICS. Optimalizace vstupních parametrů a ekonomické aspekty laserového popisování knižních vazeb. Strojírenská technologie. 2008, vol. 13, iss. 1, s. 9-13. ISSN 1211-4162.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články