TBU Publications
Repository of TBU Publications

Izolace vitamínu C z pektinové matrice jablek a jeho stanovení metodou HPLC

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Izolace vitamínu C z pektinové matrice jablek a jeho stanovení metodou HPLC cs
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 101
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 752
dc.citation.epage 753
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2007_09_747-763.pdf
dc.subject pektin cs
dc.subject jablka cs
dc.subject vitamin C cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject pectin en
dc.subject HPLC en
dc.subject vitamin C en
dc.subject apple en
dc.description.abstract Vitamin C je ve vodě rozpustný vitamin, který působí v našem organismu jako antioxidant. Neméně významnou funkci plní pektin, který je naopak pro náš organismus vlákninou. Cílem práce bylo vyizolovat vitamin C ze složité pektinové matrice jablek a stanovit jej pomocí HPLC-ECD. cs
dc.description.abstract The aim of this study was to determin vitamin C by HPLC-ECD from pectine matrices of apples. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000838
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505615
utb.identifier.obdid 16552946
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Show simple item record