Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv doby stárnutí na objemovou a entalpickou odezvu v oblasti Tg u PMMA při jeho ohřevu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŘÍHA, Pavel, Jiří HADAČ, Petr SÁHA, Rodney RYCHWALSKI, Josef KUBÁT a Petr SLOBODIAN. Vliv doby stárnutí na objemovou a entalpickou odezvu v oblasti Tg u PMMA při jeho ohřevu. Polymer [online]. 2007, vol. 48, iss. 25, s. 7356-7363. [cit. 2019-01-20]. ISSN 0032-3861. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386107009032.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články