TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vztah mezi mikrostrukturou a elektromagnetickými vlastnostmi polymerních kompozitů plněných karbonilovým železem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vztah mezi mikrostrukturou a elektromagnetickými vlastnostmi polymerních kompozitů plněných karbonilovým železem cs
dc.title Correlation between the microstructure and the electromagnetic properties of carbonyl iron filled polymer composites en
dc.contributor.author Abshinova, Madina Abshinovna
dc.contributor.author Lopatin, Alexander
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Composites part A: Applied science and manufacturing
dc.identifier.issn 1359-835X OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 38
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 2471
dc.citation.epage 2485
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.compositesa.2007.08.002
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X07001418
dc.subject kompozity kov-matrice cs
dc.subject elektrické vlastnosti cs
dc.subject magnetické vlastnosti cs
dc.subject mikrostruktura cs
dc.subject metal-matrix composites en
dc.subject electric properties en
dc.subject magnetic properties en
dc.subject microstructure en
dc.description.abstract Elektromagnetické vlastnosti polymerních kompozitů založených na různých typech karbonilového železa jsou studovány ve frekvenčním rozsahu od 1MHz do 10 GHz. Významné odlišnosti v hodnotě permeability v oblasti vysoké frekvence lze sledovat u kompozitů s původními prášky ačkoliv chemické složení a distribuce velikost částic ukuzeje jen malé rozdíly. Sledované odlišnosti lze přisoudit mikrostruktuře částic, hlavně když se jedná o cibulovou multivrstevnatou morfologii částic plniva. cs
dc.description.abstract Electromagnetic properties of polymer composites based on different types of carbonyl iron (CI) are investigate in the frequency range from 1 MHz to 10 GHz. A significant difference in the high frequency permeability of composites filled with primary and processed CI powders is revealed, although the chemical composition and particle size distribution of these powders show small difference. The observed differences are attributed to the microstructure of particles en
dc.description.abstract namely, whether or not the particles are characterized by onion-like multilayered morphology. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000800
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505374
utb.identifier.obdid 16552872
utb.identifier.scopus 2-s2.0-36448995413
utb.identifier.wok 000251955000010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Abshinova, Madina Abshinovna
utb.contributor.internalauthor Lopatin, Alexander
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record