Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv přídavku karagenanů na viskoelastické vlastnosti modelových tavených sýrů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČERNÍKOVÁ, Michaela, František BUŇKA, Vladimír PAVLÍNEK, Pavel BŘEZINA, Jan HRABĚ a Stanislav KRÁČMAR. Vliv přídavku karagenanů na viskoelastické vlastnosti modelových tavených sýrů. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2007, vol. 55, iss. 5, s. 51-58. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2007055050051.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International